Šortky a výlevky

„View from the windows of Bill Gates.“

Dostal jsem dnes od kamaráda tip na článek, vlastně několik článků od Billa Gatese. Většina lidí předpokládám ví, že je Bill Gates spolu se svou ženou velmi aktivní v oblasti nadační činnosti. Má obrovský přehled o dění ve světě a věnuje nemalé prostředky i do oblasti výzkumu a vědy.

Proto jsem čekal, že jeho příspěvek bude dost zásadní a nemýlil jsem se. Bill Gates v něm upozorňuje na svůj starší článek z roku 2015, ve kterém varuje před tím, že svět není připravený na další epidemii jakékoliv nemoci, zvláště pak silně virulentní chřipky. To je v souvislosti s aktuálním stavem epidemie koronaviru COVID-19 trochu děsivé proroctví. Dovolte mi citovat několik volně přeložených vět ze zmiňovaného článku:

Vypuknutí eboly v západní Africe je tragédie, zemřelo více než 10 000 lidí. … Minulý měsíc jsem měl to štěstí, že jsem výsledky naší soukromé zdravotní evidence mohl podrobně diskutovat s Tomem Friedenem a jeho týmem v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě. To, co jsem si z tohoto setkání odnesl, je velmi alarmující. Přesto, jak hrozná byla tato epidemie, další by mohla být mnohem horší. Svět prostě není připraven se vypořádat s nemocí – zvláště virulentní chřipkou – která velmi rychle infikuje velké množství lidí. Ze všech tragických scénářů, které by mohly zabít 10 milionů lidí nebo více v extrémně krátkém čase, je zřejmě nejpravděpodobnější právě epidemie.

Domnívám se však, že takové katastrofě můžeme zabránit vytvořením globálního systému varování a rychlou reakcí hned na samém počátku epidemie. Musí se využít takový systém, které zasahuje do národní obrany každého státu – systémy pro nábor, školení a vybavení zdravotnických pracovníků, investice do nových zdravotních přístrojů – zkrátka značné úsilí o prevenci a potlačení případných ohnisek. … Správné investice nyní mohou zachránit miliony životů.

Těchto pár řádků vlastně v konečném důsledku jasně ukazuje, kde se stala chyba a proč, mimo jiné samozřejmě, je smrtnost při nakažení novým typem koronaviru tak vysoká. Zkrátka nejsme na takovou pandemii jako společnost připraveni. A přestože díky moderním komunikačním kanálům zvládáme daleko rychleji předávat klíčová data, reakce vlád jednotlivých států na sebe často nechávají dlouho čekat. V tomto patří české vládě jedno z mála prvenství, neb co do rychlosti přijetí restriktivních opatření jsme byli jedni z prvních. Následné kroky už však vykazují tu naprosto fatální nepřipravenost, kterou Bill Gates zmiňuje.

Bill Gates ale není jen teoretik, který shodou okolností předpověděl, že budeme mít problém, pokud se globálně nezačne řešit krizové řízení. Napříč všemi zeměmi, napříč všemi státy. Další zásadní článek z pod rukou Billa Gatese přišel koncem února letošního roku. Jeho název je „Jak reagovat na COVID-19.“

V každé krizi mají politici dvě stejně důležité povinnosti: Vyřešit okamžitý problém a zabránit mu v opakování. Pandemie COVID-19 je výborným příkladem. Svět musí nyní zachránit životy a zároveň zlepšit způsob, jakým obecně reagujeme na podobné katastrofy. První bod je naléhavější, ale druhý má zásadní dlouhodobé důsledky.

A právě strategické výhledy a plány jsou to, co by část zákonodárců, státního aparátu, představitelů unií, asociací, organizací i soukromých společností, už nyní, v tuto chvíli měla intenzivně řešit. Ruku v ruce s vládou, jako poradní orgány, přicházet s okamžitými, krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými opatřeními. Zdá se mi, že momentálně se to nikde ve světě moc neřeší, a to je velmi znepokojivé. Vložím níže delší úryvek, pro představu a pro případ, že vám třeba angličtina dělá trochu problém, neb rozsah původního článku je značný.

Odborníci po celém světě už dlouhá léta upozorňují, že další pandemie, která soupeří s rychlostí a závažností epidemie chřipky z roku 1918, nebyla otázkou, toho zda, ale kdy. Nadace Billa & Melindy Gatesových poskytla v posledních letech značné zdroje na pomoc světu připravit se na takový scénář. Nyní čelíme, kromě trvalé výzvy, práve oné okamžité krizi. V uplynulém týdnu se COVID-19 začal chovat podobně, jako často zmiňovaný „patogen století,“ kterého jsme se tolik obávali. Doufejme, že se mýlím, ale měli bychom nyní vycházet ze scénáře, že to bude ještě velmi vážné.

Existují dva důvody, proč je COVID-19 takovou hrozbou. Zaprvé může, kromě starších lidí se stávajícími zdravotními problémy, zabíjet zdravé dospělé. Údaje doposud naznačují, že virus má riziko úmrtí přibližně 1%. Tato míra je několikrát horší než typická sezónní chřipka a řadí nákazu novým koronavirem někde mezi pandemii chřipky z roku 1957 (0,6%) a pandemii chřipky z roku 1918 (2%). Zadruhé, COVID-19 se přenáší poměrně efektivně. Průměrná infikovaná osoba šíří nemoc na dvě až tři další. To je exponenciální míra růstu. Existuje také množství důkazů o tom, že virus může být přenášen lidmi, kteří jsou jen mírně nemocní nebo dokonce nevykazují žádné příznaky. To znamená, že šíření COVID-19 bude ve finálě mnohem těžší úplně zastavit, než tomu bylo u respiračního syndromu SARS. Ten totiž šířili pouze ti jedinci, kteří vykazovali jasné klinické příznaky, a samotný virus byl mnohem méně agresivní. COVID-19 již způsobil 10x tolik případů onemocnění, než způsobil SARS, za pouhou čtvrtinu času.

Svět také potřebuje urychlit přípravu léčiv a vakcín proti COVID-19. Vědci dokázali za několik dní oddělit genom viru a vyvinout několik slibných vzorků pro plošné očkování. Pokud se jedna nebo více z těchto vakcín ukáže v testech jako bezpečná a účinná, mohlo by být dostatečné množství připraveno již v červnu. Vývoj léčiv lze také urychlit čerpáním z databáze sloučenin, které už byly dříve testovány a klasifikovány jako pro člověka bezpečné, a také použitím nových screeningových technik, včetně strojového učení, vedoucích k identifikaci antivirotik, které by mohly být připraveny na rozsáhlé klinické zkoušky během několika týdnů.

Všechny tyto kroky by pomohly řešit současnou krizi. Musíme však také nakonec provést větší systémové změny, abychom mohli reagovat rychleji a lépe, až dorazí případná další vlna epidemie. Je nezbytné pomoci zemím s nízkými a středními příjmy, posílit jejich systémy primární zdravotní péče. Když v takových zemích postavíte zdravotní kliniku, vytváříte také část infrastruktury pro boj s epidemiemi. Vyškolení zdravotníci nejen podávají vakcíny; mohou také monitorovat vzorce nemocí a sloužit jako součást systémů včasného varování, které upozorní svět na potenciální ohniska nových nákaz. Svět musí také investovat do systému sdílení informací o nemocech, včetně databáze, která bude okamžitě přístupná úplně všem příslušným organizacím po celém světě.

Vlády by dále měly mít přístup k seznamům vyškolených pracovníků, od místních kapacit až po celosvětové odborníky, kteří jsou připraveni okamžitě se s epidemií utkat, a také k seznamům dodavatelů potřebných materiálů, které mají být v případě nouze naskladněny nebo přesměrovány do jiných částí světa. Kromě toho musíme vybudovat systém, který dokáže urychlit vývoj bezpečných a účinných vakcín a antivirotik, obratem je celostvětově schválit k používání a během několika měsíců od objevení jakéhokoliv nového rychle se pohybujícího patogenu expedovat miliardy dávek. To je těžká výzva, která představuje technické, diplomatické a rozpočtové překážky a zároveň vyžaduje náročné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Ale všechny tyto překážky lze překonat.

Je zřejmé, že miliardy dolarů za boj proti pandemii jsou hodně peněz. Ale to je zkrátka rozsah investic potřebných k vyřešení problému. A vzhledem k ekonomickým dopadům, kterou může epidemie způsobit – stačí se podívat na způsob, jakým COVID-19 narušuje dodavatelské řetězce a akciové trhy, nemluvě o životě lidí – bude to do budoucna velmi výhodná investice.

Nakonec se vlády a průmysl budou muset dohodnout: Během pandemie nebudou vakcíny a antivirotika prodávány pouze tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Budou muset být k dispozici, a především cenově dostupné pro lidi, kteří jsou v centru ohniska nákazy, tedy v místech, kde je to nejvíce potřeba. Nejen, že je to správná věc, ale je to také správná strategie pro rychlé zastavení šíření takových typů nákazy a předcházení budoucím pandemiím. To jsou akce, které by měli vládní představitelé po celém světě nyní podniknout.

Není čas ztrácet čas.

Nemám, co bych k tomu dodal, podepisuji každé slovo. Úloha veřejnosti se už nyní ukazuje jako klíčová, a i přes některé nepochopitelné ignoranty stále více jedinců zodpovědně přistupuje k opatřením a přidává ruku k dílu. Není čas ztrácet čas a proto děkuji Googlu za poskytnutí překladače, abych mohl jen „vyzobávat věty“ a skládat je za sebe. Děkuji také nadaci Billa a Melindy Gatesových, že se stala dalším velmi cenným zdrojem informací o nákaze koronavirem COVID-19. A v neposlední řadě děkuji i samotnému Billovi Gatesovi, že nám všem jde příkladem!

Bill Gates "Working from home" (source: https://twitter.com/BillGates/status/1240319616980643840)

Zdroje dat:
https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/coronavirus
https://www.gatesnotes.com/Health/We-Are-Not-Ready-for-the-Next-Epidemic
https://www.gatesnotes.com/Health/How-to-respond-to-COVID-19
https://twitter.com/BillGates/status/1240319616980643840